Ogłoszenie

W dniu 25 maja 2024 r. odbyło się w II terminie Walne Zgromadzenie sprawozdawcze Stowarzyszenie. Obecnych było 34 członków zwyczajnych na 104 zarejestrowanych. 

Uchwałą Nr 6/WZ/2024 Walne zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia,

Uchwałą Nr 7/WZ/2024  zatwierdziło również sprawozdanie finansowe oraz Uchwałą Nr 8/WZ/2024 udzielono absolutorium Zarządowi.

Miło było się spotkać i porozmawiać przy poczęstunku , szkoda tylko że tak nieliczna grupa członków Stowarzyszenia  spełnia swój obowiązek uczestnictwa w tak ważnym wydarzeniu.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje obecnym członkom Stowarzyszenia za obecność i poświęcony czas.