Zamknięcie listy – XXIX Górska Pielgrzymka Szlakiem Św. Kingi w dniach 28- 30 września 2018 r.

Stowarzyszenie uprzejmie informuje, że zamyka listę uczestników Górskiej Pielgrzymki Szlakiem Św. Kingi z uwagi na osiągnięcie maksymalnej ilości uczestników. Zgłoszenia po tej dacie można przesyłać, będzie utworzona lista rezerwowa. Jeżeli nastąpi rezygnacja uczestnika z listy głównej, niezwłocznie powiadomimy pierwszego z listy rezerwowej o możliwości uczestnictwa w pielgrzymce.
Osoby, które się zgłosiły a nie dokonały wpłaty, prosimy aby dokonały jej niezwłocznie, zgodnie z podanym rachunkiem bankowym.
Mieczysław Witowski