ZAPROSZENIE na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu

Z A P R O S Z E N I E
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu

Kurator Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu, Mieczysław Witowski, ustanowiony kuratorem Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 20 czerwca 2018 r. (Sygn. akt KR XII Ns – Rej. KRS 11555/18/218) serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 28 października 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia.

Miejsce: ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz,
Godz.: 16,00

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez kuratora Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Przeprowadzenie wyboru Zarządu.
     a) Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu.
     b) Zgłaszanie kandydatów.
     c) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu.
7. Przeprowadzenie wyboru Komisji Rewizyjnej.
     a) Zgłaszanie kandydatów.
     b) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
8. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Mieczysław Witowski

Kurator Stowarzyszenia Świętej Kingi
w Starym Sączu

Przed zebraniem zapraszam o godz. 15,00 na Mszę św. w intencji członków Stowarzyszenia.

Zamknięcie listy – XXIX Górska Pielgrzymka Szlakiem Św. Kingi w dniach 28- 30 września 2018 r.

Stowarzyszenie uprzejmie informuje, że zamyka listę uczestników Górskiej Pielgrzymki Szlakiem Św. Kingi z uwagi na osiągnięcie maksymalnej ilości uczestników. Zgłoszenia po tej dacie można przesyłać, będzie utworzona lista rezerwowa. Jeżeli nastąpi rezygnacja uczestnika z listy głównej, niezwłocznie powiadomimy pierwszego z listy rezerwowej o możliwości uczestnictwa w pielgrzymce.
Osoby, które się zgłosiły a nie dokonały wpłaty, prosimy aby dokonały jej niezwłocznie, zgodnie z podanym rachunkiem bankowym.
Mieczysław Witowski

Delegacja węgierska Kungos w Starym Sączu

W dniach od 20 do 22 lipca 2018 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu gościła delegacja Stowarzyszenia Kulturowego Świętej Kingi z Kungos. Grupa ta składała się zarówno z członków Stowarzyszenia Kulturowego Świętej Kingi w Kungos jak i przedstawicieli władz samorządowych reprezentowanych przez Panią Aniko Murkline Karolyfi V-ce Burmistrz Kungos. Wizyta delegacji węgierskiej związana była z uroczystościami odbywającymi się w Starym Sączu ku czci Świętej Kingi, która jest świętą czczoną nie tylko przez Polaków ale i przez Węgrów, gdzie się urodziła.
Bardzo miło i serdecznie grupę przyjaciół węgierskich przywitali członkowie Stowarzyszenia gadżetami w barwach węgierskich, co wywołało obopólną radość.
W pierwszym dniu odbyło się w bardzo miłej atmosferze spotkanie z Matką Ksieni Marią Elżbietą Wielebińską w starosądeckim klasztorze, a następnie grupa zwiedziła starosądecki rynek oraz ołtarz papieski wraz z muzeum Jana Pawła II.
W drugim dniu odbyła się wspólna wycieczka do Muszyny i Krynicy. Węgrzy zauroczeni byli zarówno widokami Doliny Popradu jak i ogrodów muszyńskich. Krynica Zdrój wraz z deptakiem okazała się również miejscem imponującym i ciekawym. W drodze powrotnej do Starego Sącza grupa zwiedziła również cząstkę Nowego Sączą: rynek nowosądecki, ruiny zamku z piękną panoramą Nowego Sącza i zegarem kwiatowym. Ciekawym miejscem dla gości okazała się Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu z jej cennym wnętrzem. W drodze do autokaru uczestnicy wycieczki dokonali degustacji smacznych lodów U LELITY, które w ten upalny słoneczny dzień dawały wielką ochłodę.
Trzeci dzień, to uroczysty dzień odpustu ku czci Świętej Kingi w starosądeckim klasztorze. Goście węgierscy wzięli czynny udział we Mszy świętej o godzinie 900.. Przedstawiciel grupy czytał jedno z czytań mszalnych, natomiast grupa zaśpiewała pieśni w języku węgierskim i polskim. Około południa przedstawiciele Stowarzyszenia Świętej Kingi z Węgier jaki i przedstawiciele Stowarzyszenia Świętej Kingi ze Starego Sącza spotkali się na dziedzińcu klasztornym z biskupem Andrzejem Jeżem, który był pod wrażeniem jakości mowy polskiej prezentowanej przez tak młodych Węgrów, było to też spotkanie z Państwem Dudów – rodzicami Pana Prezydenta RP.
Przed godziną 15-tą Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek spotkał się z grupą węgierską w starosądeckim muzeum „Dom Na Dołkach” w Rynku, gdzie bardzo serdecznie przyjął gości i ciepłymi słowami podziękował za wizytę. Po spotkaniu zaprosił gości na płytę rynku, aby zaprezentować gości z Węgier i rozpocząć jarmark Świętej Kingi. Tam, również cała grupa spędziła jeszcze kilka chwil z Burmistrzem wspólnie częstując się wyrobami obiadowymi przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich z Przysietnicy.
W godzinach popołudniowych goście serdecznie dziękując członkom Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu za zorganizowanie całego pobytu, z dużą dozą entuzjazmu i euforii wyruszyli w dalszą drogę.

Opracowała: M.P.

XXIX Górska Pielgrzymka Szlakiem Św. Kingi w dniach 28- 30 września 2018 r.

Stowarzyszenie Św. Kingi serdecznie zaprasza na tegoroczną Pielgrzymkę.

plakat-pielgrzymka-2018

Dokonując zgłoszenia należy zastosować się do poniższych wskazówek:

  • wypełnić w sposób dokładny formularz zgłoszeniowy* podając dane indywidualne każdego zgłaszającego się uczestnika;
  • dokonać wpłaty w kwocie 40,00/osobę** na wskazany rachunek bankowy opisując ją jako wpłatę na Pielgrzymkę Górską; w tytule wpłaty podając swoje nazwisko i imię .
    W przelewie grupowym należy podać nazwiska osób, za które jest dokonana wpłata – dane zgodne z formularzem zgłoszeniowym. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotów wpłat
    w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w pielgrzymce.

Przy zgłoszeniu grupowym należy skorzystać z odpowiedniego formularza*. Brak podania wszystkich danych lub podanie ich w sposób błędny na formularzu będzie skutkowało nie uwzględnieniem zgłoszenia uczestnika do ubezpieczenia.

  • osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w pielgrzymce tylko pod opieką osób dorosłych;
  • zgłoszenie na pielgrzymkę, wpłaty oraz wszelkie zmiany w stosunku do pierwotnego zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2018 r.. Po tym terminie, nie będą uwzględnianie żadne zmiany.

Osoby, które nie mają możliwości dokonania wpłaty przelewem, będą mogły to uczynić w gotówce, bezpośrednio przed pielgrzymką w Starym Sączu, jednak pod warunkiem wypełnienia i przesłania wcześniej formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym wyżej podanym terminie.

  • Uczestnik pielgrzymki powinien posiadać: karimate, śpiwór, płaszcz przeciwdeszczowy, obuwie trekkingowe (wskazane obuwie zamienne).

UWAGA!
Wpłaty na Górską Pielgrzymkę należy dokonać na rachunek Stowarzyszenia: 
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu nr 89 8816 0001 2001 0007 2528 0002

Stowarzyszenie, dla uczestników pielgrzymki, którzy przybędą na pielgrzymkę bez wcześniejszego zgłoszenia nie zapewnia ubezpieczenia oraz bazy noclegowej. Jednocześnie,  w przypadku rezygnacji z kontynuowania pielgrzymki (np. w razie niepogody), każdy uczestnik w swoim zakresie zapewnia sobie transport powrotny.
Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!
Z błogosławieństwem Św. Kingi – Kurator Stowarzyszenia Mieczysław Witowski

* ) Formularze zgłoszeniowe dostępne są zakładce „Dokumenty
**) opłata zawiera: ubezpieczenie; przewóz bagaży ; transport autokarem i łodzią; gorący posiłek na Przehybie.

 

Komunikat – Górska Pielgrzymka

Stowarzyszenie św. Kingi uprzejmie informuje, że ze względów wewnątrzorganizacyjnych, informacja w sprawie organizacji Górskiej Pielgrzymki Szlakiem św. Kingi będzie zamieszczona po 15 lipca 2018 r..
Uprzejmie prosimy o śledzenie naszych komunikatów.

Mieczysław Witowski

Spotkanie opłatkowe

Zapraszamy na spotkanie opłatkowe u SS Klarysek w Starym Sączu w niedziele 28 stycznia 2018 na godz. 17. (Msza św, Jasełka, opłatek członków Stowarzyszenia i uczestników pielgrzymek).

Zaprasza
Matka Ksieni i Mieczysław Witowski

Wesołych Świąt

wesolych-swiatPrzeżywając radość świąt Narodzenia Pańskiego,
z całego serca życzymy nowego narodzenia Jezusa Chrystusa,
aby Mała Wielka Miłość zburzyła każdy mur, który być może odgradza od życia w pełni Jego Obecności.

Życzymy zdrowia i pokoju serca w Nowym 2018 roku,
a nade wszystko otwarcia na wielkie dary, które niesie z Sobą nasz Zbawiciel.

życzy
Zarząd Stowarzyszenia Świętej Kingi