Komunikat – XXXI Górska Pielgrzymka

plakat-pielgrzymka-2020

Dokonując zgłoszenia należy zastosować się do poniższych wskazówek.

Zgłoszenie na pielgrzymkę jednodniową jest pełne jeżeli łącznie spełnione są warunki:

  1. Przesłanie wypełnionego w sposób dokładny formularza zgłoszeniowego* podając dane indywidualne każdego zgłaszającego się uczestnika. 
  2. Dokonanie wpłaty w tym samym dniu co przesłanie zgłoszenia w kwocie 35,00/osobę** na wskazany rachunek bankowy opisując ją jako ofiarę na organizację Pielgrzymki Górskiej; w tytule wpłaty podając swoje nazwisko i imię 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2020 r..

Ponadto każdy uczestnik pielgrzymki ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu*.

Liczba miejsc jest ograniczona do 150 osób zgodnie z Regulaminem*.

W przelewie grupowym należy podać nazwiska osób, za które jest dokonana wpłata – dane zgodne z formularzem zgłoszeniowym. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotów wpłaty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w pielgrzymce.

Przy zgłoszeniu grupowym należy skorzystać z odpowiedniego formularza*. Brak podania wszystkich danych lub podanie ich w sposób błędny na formularzu będzie skutkowało nie uwzględnieniem zgłoszenia uczestnika do ubezpieczenia.

  • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w pielgrzymce tylko pod opieką osób dorosłych;
  • Przyjmujemy tylko zmiany do zgłoszenia pierwotnego obejmujące rezygnację z uczestnictwa w pielgrzymce w nieprzekraczającym terminie do 12 września 2020 r. Nie przyjmujemy innych zmian. 
  • Uczestnik pielgrzymki powinien posiadać: płaszcz przeciwdeszczowy, obuwie trekkingowe, własne wyżywienie i napoje.

Stowarzyszenie, dla uczestników pielgrzymki zapewnia w ramach ofiary :

  • transport Stary Sącz- Krościenko; Szczawnica –  Stary Sącz
  • ubezpieczenie
  • przepłynięcie łodziami przez Dunajec.

UWAGA!
W przypadku rezygnacji z kontynuowania pielgrzymki (np. w razie niepogody), każdy uczestnik w swoim zakresie zapewnia sobie transport powrotny.

W dniu pielgrzymki należy przybyć na miejsce zbiórki z wyprzedzeniem czasowym, aby dopełnić formalności przed wyruszeniem na szlak pielgrzymki.

W pierwszym dniu pielgrzymki należy przybyć na miejsce zbiórki z wyprzedzeniem czasowym, aby dopełnić formalności przed wyruszeniem na szlak pielgrzymki.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA do 150 osób ! 

Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!
Z błogosławieństwem Św. Kingi – Prezes Stowarzyszenia Mieczysław Witowski

* ) Formularze zgłoszeniowe i Regulamin dostępne są w zakładce „Dokumenty
**) Wpłaty na Górską Pielgrzymkę należy dokonać na rachunek Stowarzyszenia: 
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu nr 89 8816 0001 2001 0007 2528 0002 z dopiskiem „ofiara na rzecz organizacji pielgrzymki”