Dokumenty

 • Zaproszenie WZ 2019 (pobierz) – Nowe !
 • Wniosek Zarządu dot. zmian statutu (pobierz) – Nowe !
 • Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia  Świętej Kingi za rok 2016 (pobierz)
 • Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia ŚWIĘTEJ KINGI w dniu 28 maja 2017 r. (pobierz)
 • Dane stowarzyszenia (pobierz)
 • Deklaracja (pobierz)
 • Statut Stowarzyszenia Świętej Kingi (pobierz)
 • Uchwała nr 1/2013 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Świętej Kingi z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie założenia Stowarzyszenia Świętej Kingi oraz ustalenia jego siedziby (pobierz)
 • Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia  Świętej Kingi za  rok 2015 (pobierz)
 • Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia ŚWIĘTEJ KINGI w dniu 16 maja 2016 r. (pobierz)
 • Formularz zgłoszenia uczestnika Górskiej Pielgrzymki Szlakiem Św. Kingi – dla osoby  – (pobierz: pdf) – Nowe !
 • Formularz zgłoszenia uczestnika Górskiej Pielgrzymki Szlakiem Św. Kingi – dla grupy- (pobierz: pdf lub word) – Nowe !