Delegacja węgierska Kungos w Starym Sączu

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Kulturalnego św. Kingi z Kungos z Burmistrzem Starego Sącza Panem Jackiem Lelek

W czasie pobytu delegacji węgierskiej w Starym Sączu, w lipcu 2018 roku odbyło się spotkanie z Panem Burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelek w siedzibie Muzeum Regionalnego im. Seweryna Udzieli – Dom na Dołkach.
Podczas spotkania grupa zwiedziła Muzeum a następnie w Sali poświęconej śp. ks. Józefowi Tischnerowi nastąpiła obopólna wymiana informacji dotycząca pobytu w Starym Sączu delegacji węgierskiej oraz stanowisko władz Starego Sącza dotyczące Stowarzyszenia i współpracy
z miastem.
Delegacja Węgierska, której przewodniczyła Pani Aniko Murkline Karolyfi – vice burmistrz Kungus i Zoltan Takacs Prezes Stowarzyszenia Kulturowego przekazali upominki pochodzące z ziemi węgierskiej – Wiana Św. Kingi.
Następnie Pan Jacek Lelek zaprosił delegację węgierską na Rynek Starego Sącza, gdzie podczas rozpoczynającego się Jarmarku Świętej Kingi przedstawił gości z Węgier i zaprosił na wspólny posiłek.
Na zakończenie spotkania delegacja węgierska została obdarowana upominkami przez Pana Burmistrza.