KOMUNIKAT

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu w dniu 2 czerwca 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia: 33-340 Stary Sącz ul. Papieska 10, godz. 16, 00 (I termin), 16,30 (II termin). Prosimy o zapoznanie się z treścią załączników umieszczonych w zakładce Dokumenty
Prezes Stowarzyszenia
Mieczysław Witowski

RODO – komunikat

Stowarzyszenie Świętej Kingi w Starym Sączu stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”, podaje zgodnie z art. 13 RODO informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych członków Stowarzyszenia.

Administratorem danych osobowych członków Stowarzyszenia jest Stowarzyszenie Świętej Kingi z siedzibą w Starym Sączu, ul. Papieska 10 33-340 Stary Sącz.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
1) telefonicznie – z prezesem Stowarzyszenia tel. 605-421-982
2) przez pocztę elektroniczną (e-mail) swietakinga@gmail.com