Delegacja węgierska Kungos w Starym Sączu

W dniach od 20 do 22 lipca 2018 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu gościła delegacja Stowarzyszenia Kulturowego Świętej Kingi z Kungos. Grupa ta składała się zarówno z członków Stowarzyszenia Kulturowego Świętej Kingi w Kungos jak i przedstawicieli władz samorządowych reprezentowanych przez Panią Aniko Murkline Karolyfi V-ce Burmistrz Kungos. Wizyta delegacji węgierskiej związana była z uroczystościami odbywającymi się w Starym Sączu ku czci Świętej Kingi, która jest świętą czczoną nie tylko przez Polaków ale i przez Węgrów, gdzie się urodziła.
Bardzo miło i serdecznie grupę przyjaciół węgierskich przywitali członkowie Stowarzyszenia gadżetami w barwach węgierskich, co wywołało obopólną radość.
W pierwszym dniu odbyło się w bardzo miłej atmosferze spotkanie z Matką Ksieni Marią Elżbietą Wielebińską w starosądeckim klasztorze, a następnie grupa zwiedziła starosądecki rynek oraz ołtarz papieski wraz z muzeum Jana Pawła II.
W drugim dniu odbyła się wspólna wycieczka do Muszyny i Krynicy. Węgrzy zauroczeni byli zarówno widokami Doliny Popradu jak i ogrodów muszyńskich. Krynica Zdrój wraz z deptakiem okazała się również miejscem imponującym i ciekawym. W drodze powrotnej do Starego Sącza grupa zwiedziła również cząstkę Nowego Sączą: rynek nowosądecki, ruiny zamku z piękną panoramą Nowego Sącza i zegarem kwiatowym. Ciekawym miejscem dla gości okazała się Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu z jej cennym wnętrzem. W drodze do autokaru uczestnicy wycieczki dokonali degustacji smacznych lodów U LELITY, które w ten upalny słoneczny dzień dawały wielką ochłodę.
Trzeci dzień, to uroczysty dzień odpustu ku czci Świętej Kingi w starosądeckim klasztorze. Goście węgierscy wzięli czynny udział we Mszy świętej o godzinie 900.. Przedstawiciel grupy czytał jedno z czytań mszalnych, natomiast grupa zaśpiewała pieśni w języku węgierskim i polskim. Około południa przedstawiciele Stowarzyszenia Świętej Kingi z Węgier jaki i przedstawiciele Stowarzyszenia Świętej Kingi ze Starego Sącza spotkali się na dziedzińcu klasztornym z biskupem Andrzejem Jeżem, który był pod wrażeniem jakości mowy polskiej prezentowanej przez tak młodych Węgrów, było to też spotkanie z Państwem Dudów – rodzicami Pana Prezydenta RP.
Przed godziną 15-tą Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek spotkał się z grupą węgierską w starosądeckim muzeum „Dom Na Dołkach” w Rynku, gdzie bardzo serdecznie przyjął gości i ciepłymi słowami podziękował za wizytę. Po spotkaniu zaprosił gości na płytę rynku, aby zaprezentować gości z Węgier i rozpocząć jarmark Świętej Kingi. Tam, również cała grupa spędziła jeszcze kilka chwil z Burmistrzem wspólnie częstując się wyrobami obiadowymi przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich z Przysietnicy.
W godzinach popołudniowych goście serdecznie dziękując członkom Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu za zorganizowanie całego pobytu, z dużą dozą entuzjazmu i euforii wyruszyli w dalszą drogę.

Opracowała: M.P.