XXIX Górska Pielgrzymka Szlakiem Św. Kingi w dniach 28- 30 września 2018 r.

Stowarzyszenie Św. Kingi serdecznie zaprasza na tegoroczną Pielgrzymkę.

plakat-pielgrzymka-2018

Dokonując zgłoszenia należy zastosować się do poniższych wskazówek:

  • wypełnić w sposób dokładny formularz zgłoszeniowy* podając dane indywidualne każdego zgłaszającego się uczestnika;
  • dokonać wpłaty w kwocie 40,00/osobę** na wskazany rachunek bankowy opisując ją jako wpłatę na Pielgrzymkę Górską; w tytule wpłaty podając swoje nazwisko i imię .
    W przelewie grupowym należy podać nazwiska osób, za które jest dokonana wpłata – dane zgodne z formularzem zgłoszeniowym. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotów wpłat
    w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w pielgrzymce.

Przy zgłoszeniu grupowym należy skorzystać z odpowiedniego formularza*. Brak podania wszystkich danych lub podanie ich w sposób błędny na formularzu będzie skutkowało nie uwzględnieniem zgłoszenia uczestnika do ubezpieczenia.

  • osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w pielgrzymce tylko pod opieką osób dorosłych;
  • zgłoszenie na pielgrzymkę, wpłaty oraz wszelkie zmiany w stosunku do pierwotnego zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2018 r.. Po tym terminie, nie będą uwzględnianie żadne zmiany.

Osoby, które nie mają możliwości dokonania wpłaty przelewem, będą mogły to uczynić w gotówce, bezpośrednio przed pielgrzymką w Starym Sączu, jednak pod warunkiem wypełnienia i przesłania wcześniej formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym wyżej podanym terminie.

  • Uczestnik pielgrzymki powinien posiadać: karimate, śpiwór, płaszcz przeciwdeszczowy, obuwie trekkingowe (wskazane obuwie zamienne).

UWAGA!
Wpłaty na Górską Pielgrzymkę należy dokonać na rachunek Stowarzyszenia: 
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu nr 89 8816 0001 2001 0007 2528 0002

Stowarzyszenie, dla uczestników pielgrzymki, którzy przybędą na pielgrzymkę bez wcześniejszego zgłoszenia nie zapewnia ubezpieczenia oraz bazy noclegowej. Jednocześnie,  w przypadku rezygnacji z kontynuowania pielgrzymki (np. w razie niepogody), każdy uczestnik w swoim zakresie zapewnia sobie transport powrotny.
Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!
Z błogosławieństwem Św. Kingi – Kurator Stowarzyszenia Mieczysław Witowski

* ) Formularze zgłoszeniowe dostępne są zakładce „Dokumenty
**) opłata zawiera: ubezpieczenie; przewóz bagaży ; transport autokarem i łodzią; gorący posiłek na Przehybie.