Komunikat

Stowarzyszenie Św. Kingi uprzejmie informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 28 maja wybrano nowy 3 – osobowy skład
Zarządu:

Prezes – Mieczysław Witowski
Członek Zarządu – Janina Adamczyk
Członek Zarządu – Jan Klisowski

Wybrano również nowy skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Ostateczną decyzję w zakresie prawomocności powyższych zmian we władzach Stowarzyszenia podejmie Sąd Rejonowy w Krakowie.

Komunikat

Stowarzyszenie Świętej Kingi uprzejmie informuje, że z uwagi na przejściowe trudności lokalowe zawiesza do odwołania udzielanie porad obywatelskich. O wznowieniu w tym zakresie naszej działalności poinformujemy niezwłocznie poprzez naszą stronę internetowa. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.