XXVII Górska Pielgrzymka Szlakiem Św. Kingi w dniach 23- 25 września 2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia Św. Kingi serdecznie zaprasza na tegoroczną Pielgrzymkę. 

plakat-pielgrzymka2016 (1)

Dokonując zgłoszenia należy zastosować się do poniższych wskazówek:

  • wypełnić w sposób dokładny formularz zgłoszeniowy*
  • dane indywidualne każdego zgłaszającego  się uczestnika.

Przy zgłoszeniu grupowym należy skorzystać z odpowiedniego formularza. Brak podania wszystkich danych lub podanie ich w sposób błędny na formularzu będzie skutkowało nie uwzględnieniem zgłoszenia uczestnika do ubezpieczenia

  • dokonać wpłaty kwoty 35 zł/osobę opisując ją jako wpłatę na Pielgrzymkę Górską na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym  nr 89 8816 0001 2001 0007 2528 0002, w tytule podając swoje nazwisko i imię . W przelewie grupowym należy podać nazwiska osób, za które jest dokonana wpłata
  • dane zgodne z formularzem zgłoszeniowym. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotów wpłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w pielgrzymce
  • osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w pielgrzymce tylko pod opieką osób dorosłych
  • zgłoszenie na pielgrzymkę, wpłaty oraz wszelkie zmiany w stosunku do pierwotnego zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2016 r.. Po tym terminie, nie będą uwzględnianie żadne zmiany.

Osoby, które nie mają możliwości dokonania wpłaty przelewem, będą mogły to uczynić w gotówce, bezpośrednio przed pielgrzymką w Starym Sączu, jednak pod warunkiem wypełnienia i przesłania wcześniej formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym wyżej podanym terminie.

UWAGA!
Stowarzyszenie, dla uczestników pielgrzymki, którzy przybędą na pielgrzymkę bez wcześniejszego zgłoszenia nie zapewnia ubezpieczenia oraz bazy noclegowej. Jednocześnie,  w przypadku rezygnacji z kontynuowania pielgrzymki (np. w razie niepogody), każdy uczestnik w swoim zakresie zapewnia sobie transport powrotny.

Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!
Z błogosławieństwem Św. Kingi – Prezes Mieczysław Witowski

* ) Formularze zgłoszeniowe dostępne są zakładce „Dokumenty