Starosądecka pielgrzymka do św. Kingi w Podolińcu

Głównym celem jest zwiedzenie Podolińca, miasta wchodzącego niegdyś w skład Ziemi Sądeckiej.
Uzyskano zgodę Proboszcza na odprawienie nabożeństwa do św. Kingi ok. godz 18.00-18.30. 
O godz 19.30 natomiast rozpocznie się koncert Capelli Cracoviesis z prapremierowym wykonaniem tzw. repertuaru podolinieckiego.

Pielgrzymka – wyjazd: 2 lipca 2017

więcej informacji:(PROGRAM)

ZAPISY
Centrum Opoka
ul. Papieska 10
33 – 340 Stary Sącz
tel. +48 18 446 14 39
tel. kom. +48 794 555 585

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2017

Zarząd Stowarzyszenia Św. Kingi w Starym Sączu uprzejmie zaprasza w dniu 28.05.2017 r. (niedziela) o godz. 15.45 do Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania ul. Papieska 10 33-340 Stary Sącz na Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze(II termin godz. 16.15). Przed Zebraniem zapraszamy do Kaplicy DCP o godz. 15.00 na mszę św. w intencji członków Stowarzyszenia.

Porządek obrad Zebrania oraz Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2016 r. będzie dostępne do wglądu na stronie internetowej: kinga.stary.sacz.pl od dnia 13.05.2017 r.

Z pozdrowieniem
Prezes Stowarzyszenia
Mieczysław Witowski

[13-05-2017]

 • „Porządek obrad” i „Sprawozdanie merytoryczne”, znajdują się one w dokumentach Stowarzyszenia. (Dokumenty) – Nowe !
 • KOMUNIKAT

  Zarząd Stowarzyszenia św. Kingi uprzejmie przypomina o uregulowaniu zaległych składek członkowskich. Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 2/2013/Z z dnia 15 listopada 2013 r. składki można wpłacać z góry za cały rok, nie później niż do 31 grudnia danego roku lub w dwóch ratach płatnych w następujących terminach: I rata do 31 czerwca; II rata do 31 grudnia danego roku. Wysokość składki została ustalona w kwocie dwa złote miesięcznie. Przypomina się, że Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić członka zwyczajnego Stowarzyszenia z obowiązku opłacania składek, a także zastosować ulgi w opłacaniu składek w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

  Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
  Konto bankowe w Bank Spóldzielczy w Starym Sączu
  numer konta : 19 8816 0001 2001 0007 2528 0001

  BEZPŁATNĄ opiekę w Żłobku pn. „Przyjazny Świat Malucha 2”

  Fundacja Collegium Progressus realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Żłobek „Przyjazny Świat Malucha 2” – wsparcie poziomu zatrudnienia osób powracających/wchodzących na rynek pracy, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zniwelowanie bariery niskiej liczby placówek opiekuńczo wychowawczych typu żłobek na terenie m. Nowego Sącza do roku 2019.

  Dzięki udziałowi w Projekcie gwarantujemy bezpłatną opiekę nad dzieckiem do lat 3 przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6.30 do 17.00.

  Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie dokonuje swojego zgłoszenia poprzez wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się na stronie: zlobek.fundacja-cp.pl w zakładce: Rekrutacja.

  Czas przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w przypadku pierwszego etapu rekrutacji odbywać się będzie do dnia 21.04.2017 r. do godziny 14:00.

  Garść ostatnich informacji

  Uchwałą nr 7/2016/WZ Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Św. Kingi z dnia 16 maja 2016 r. uzupełniono skład Zarządu o Panią Małgorzatę Romańską. Następnie na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 14.06.2016 r. ukonstytuowano skład Zarządu: Prezes –  Mieczysław Witowski; Wiceprezes –  Helena Piętka; Sekretarz –  Małgorzata Romańska; Skarbnik –  Stanisława Kołodziej; Członek Zarządu – Ewa Witowska. Powyższe dane zostały wpisane Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w dniu 16.01.2017 r.
   
  Tradycyjnie jak co roku członkowie Stowarzyszenia i sympatycy uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym w Klasztorze ss Klarysek w Starym Sączu. Po Mszy św. odprawionej w intencji członków Stowarzyszenia dalsza część spotkania odbyła się w refektarzu, gdzie gościła nas Matka Ksieni Elżbieta Wielebińska wraz z siostrami. Wieczór upłynął bardzo miło przy dźwiękach harmonii i wspólnym śpiewie kolęd i nie tylko. Na zakończenie błogosławieństwa udzielił nam Kapelan ks. Stanisław Śliwa. Zapraszamy do galerii zdjęć ze spotkania.
   
  Zarząd Stowarzyszenie przypomina, że nadal członkowie Stowarzyszenia w każdy wtorek miesiąca mogą uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu w Klasztorze ss Klarysek. Każdemu z nas jest potrzebna rozmowa z Panem Jezusem, dlatego skorzystajmy z tej jedynej okazji.
   
  Zarząd Stowarzyszenia zaprasza  w każdą drugą sobotę miesiąca na mszę św. wraz z adoracją i krótką medytacją do Klasztoru ss Klarysek w Starym Sączu. Duchowe spotkania dla członków Stowarzyszenia prowadzi Kapelan ks. Stanisław Śliwa. Zarząd zachęca do uczestnictwa. Im więcej członków będzie korzystało z tej duchowej uczty, tym bardziej pozyskamy łaski do dalszej współpracy i realizacji celów Stowarzyszenia.

  Wesołych Świąt

  wesolych-swiat Świątecznej magii wśród dźwięków kolęd i zapachu choinki, miłych i radosnych spotkań przy świątecznym stole i wiele wspaniałych doznań w ten cudowny i święty czas Bożego Narodzenia oraz wiele łask bożych w nadchodzącym Nowym 2017 Roku, życzy:

  Zarząd Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu