Garść ostatnich informacji

Uchwałą nr 7/2016/WZ Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Św. Kingi z dnia 16 maja 2016 r. uzupełniono skład Zarządu o Panią Małgorzatę Romańską. Następnie na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 14.06.2016 r. ukonstytuowano skład Zarządu: Prezes –  Mieczysław Witowski; Wiceprezes –  Helena Piętka; Sekretarz –  Małgorzata Romańska; Skarbnik –  Stanisława Kołodziej; Członek Zarządu – Ewa Witowska. Powyższe dane zostały wpisane Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w dniu 16.01.2017 r.
 
Tradycyjnie jak co roku członkowie Stowarzyszenia i sympatycy uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym w Klasztorze ss Klarysek w Starym Sączu. Po Mszy św. odprawionej w intencji członków Stowarzyszenia dalsza część spotkania odbyła się w refektarzu, gdzie gościła nas Matka Ksieni Elżbieta Wielebińska wraz z siostrami. Wieczór upłynął bardzo miło przy dźwiękach harmonii i wspólnym śpiewie kolęd i nie tylko. Na zakończenie błogosławieństwa udzielił nam Kapelan ks. Stanisław Śliwa. Zapraszamy do galerii zdjęć ze spotkania.
 
Zarząd Stowarzyszenie przypomina, że nadal członkowie Stowarzyszenia w każdy wtorek miesiąca mogą uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu w Klasztorze ss Klarysek. Każdemu z nas jest potrzebna rozmowa z Panem Jezusem, dlatego skorzystajmy z tej jedynej okazji.
 
Zarząd Stowarzyszenia zaprasza  w każdą drugą sobotę miesiąca na mszę św. wraz z adoracją i krótką medytacją do Klasztoru ss Klarysek w Starym Sączu. Duchowe spotkania dla członków Stowarzyszenia prowadzi Kapelan ks. Stanisław Śliwa. Zarząd zachęca do uczestnictwa. Im więcej członków będzie korzystało z tej duchowej uczty, tym bardziej pozyskamy łaski do dalszej współpracy i realizacji celów Stowarzyszenia.

Wesołych Świąt

wesolych-swiat Świątecznej magii wśród dźwięków kolęd i zapachu choinki, miłych i radosnych spotkań przy świątecznym stole i wiele wspaniałych doznań w ten cudowny i święty czas Bożego Narodzenia oraz wiele łask bożych w nadchodzącym Nowym 2017 Roku, życzy:

Zarząd Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu

Komunikat o trwających spotkaniach formacyjno-duchowych członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia przypomina, że nadal trwają spotkania formacyjno-duchowe członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 18,00 w Klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Najbliższe spotkanie w dniu 11.06.2016 r.. Na spotkania również zapraszamy naszych sympatyków.
W ramach każdego spotkania uczestniczymy we mszy św., adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z indywidualną rozmową z Panem Bogiem oraz mamy możliwość wysłuchania krótkiego rozważania ks. Romana Stafina na temat poszczególnych części mszy świętej.
Niech nasza obecność na spotkaniach będzie naszym świadectwem łączenia się z Jezusem i z bliźnimi.
Z błogosławieństwem Św. Kingi – Prezes Mieczysław Witowski

Komunikat

Stowarzyszenie Świętej Kingi uprzejmie informuje, że z uwagi na przejściowe trudności lokalowe zawiesza do odwołania udzielanie porad obywatelskich. O wznowieniu w tym zakresie naszej działalności poinformujemy niezwłocznie poprzez naszą stronę internetowa. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

XXVII Górska Pielgrzymka Szlakiem Św. Kingi w dniach 23- 25 września 2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia Św. Kingi serdecznie zaprasza na tegoroczną Pielgrzymkę. 

plakat-pielgrzymka2016 (1)

Dokonując zgłoszenia należy zastosować się do poniższych wskazówek:

  • wypełnić w sposób dokładny formularz zgłoszeniowy*
  • dane indywidualne każdego zgłaszającego  się uczestnika.

Przy zgłoszeniu grupowym należy skorzystać z odpowiedniego formularza. Brak podania wszystkich danych lub podanie ich w sposób błędny na formularzu będzie skutkowało nie uwzględnieniem zgłoszenia uczestnika do ubezpieczenia

  • dokonać wpłaty kwoty 35 zł/osobę opisując ją jako wpłatę na Pielgrzymkę Górską na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym  nr 89 8816 0001 2001 0007 2528 0002, w tytule podając swoje nazwisko i imię . W przelewie grupowym należy podać nazwiska osób, za które jest dokonana wpłata
  • dane zgodne z formularzem zgłoszeniowym. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotów wpłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w pielgrzymce
  • osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w pielgrzymce tylko pod opieką osób dorosłych
  • zgłoszenie na pielgrzymkę, wpłaty oraz wszelkie zmiany w stosunku do pierwotnego zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2016 r.. Po tym terminie, nie będą uwzględnianie żadne zmiany.

Osoby, które nie mają możliwości dokonania wpłaty przelewem, będą mogły to uczynić w gotówce, bezpośrednio przed pielgrzymką w Starym Sączu, jednak pod warunkiem wypełnienia i przesłania wcześniej formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym wyżej podanym terminie.

UWAGA!
Stowarzyszenie, dla uczestników pielgrzymki, którzy przybędą na pielgrzymkę bez wcześniejszego zgłoszenia nie zapewnia ubezpieczenia oraz bazy noclegowej. Jednocześnie,  w przypadku rezygnacji z kontynuowania pielgrzymki (np. w razie niepogody), każdy uczestnik w swoim zakresie zapewnia sobie transport powrotny.

Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!
Z błogosławieństwem Św. Kingi – Prezes Mieczysław Witowski

* ) Formularze zgłoszeniowe dostępne są zakładce „Dokumenty